Imkersvereniging Leiden e.o.

 
 • Bij-Scilla
 • BijopVinger
 • Gesloten-broed
 • Open-Broed
 • bij-paardebloem
 • bijen-papaver
 • bijpollen
 • honing
 • honingraat
 • koningin

De openingstijden van het depot zijn gewijzigd: het depot is van 13h00 tot 15h00 geopend op zaterdag (1 maart tot 1 oktober).

Let op: Per 1 januari 2020 vervalt de toeslag voor transportkosten: er komt een prijsstijging op alle producten van 3%.

Er kan in het depot worden gepind (liefst zelf) – nu met verbeterde pinapparaat.

We verkopen niet meer op rekening nu er gepind kan worden.

Er zijn in ons land een aantal imkersverenigingen, waarvan de Nederlandse Bijenhouders Vereniging met bijna 6000 leden, de grootste is.
Voor de Leidse regio is er de Imkersvereniging Leiden en omstreken.
De volgende activiteiten worden door de vereniging ontplooid:

 • Het regelmatig organiseren van bijeenkomsten met lezingen, films, diavertoningen, praatavonden, en van excursies.
 • Het jaarlijks organiseren van de bijenmarkt aan de terrein van de Museum Volkenkunde te Leiden.
 • Bij voldoende belangstelling worden cursussen korfvlechten, koninginnenteelt  of  drachtplanten georganiseerd.
 • Elk jaar worden cursussen bijenteelt gegeven voor beginners en bij voldoende belangstelling ook voor gevorderden. Voor de praktijklessen bijenteelt wordt gebruik gemaakt van de bijenstal in het polderpark 'Cronesteyn'.  Deze stal is voor het publiek beperkt toegankelijk.
 • Imkers binnen en buiten de Leidse regio kunnen voor de meest voorkomende imkersartikelen terecht bij het depot van de vereniging, gelegen op het terrein van de tuinvereniging 'Cronesteyn'.
 • een eigen bibliotheek, waaruit leden boeken en tijdschriften uit binnen- en buitenland kunnen lenen. Regelmatig worden nieuwe titels aangeschaft.
 • eens per kwartaal verschijnt het tijdschrift 'De Stertselaar', samengesteld door leden en bestemd voor imkers in Leiden en omgeving.
 • aan voorlichting en publiciteit wordt veel tijd en zorg besteed. U kunt de imkers van de vereniging dan ook regelmatig op belangrijke evenementen in de Leidse regio aantreffen, zoals op jaarmarkten, tentoonstellingen, e.d.
 • beginnend imkers worden door ervaren leden met raad en daad terzijde gestaan bij het verzorgen van het eerste bijenvolk.
 • aan leden wordt zoveel mogelijk hulp geboden bij het verkrijgen van een standplaats voor hun bijenvolk(en) en bij de aankoop van imkersartikelen.

De vereniging heeft een aantal bijenstallen:

 • In het Heempark, gelegen aan de Oegstgeesterweg te Leiden, staat een overdekte bijenstal, waar verschillende bijenkorven en kasten staan opgesteld. Daaronder een demonstratiekast van plexiglas. Deze fraaie stal is voor het publiek op afspraak toegankelijk.
 • Aan de Koninginneweg te Noordwijkerhout bevindt zich ook een stal van de vereniging.
 • Sinds 1991 is er een bijenstal nabij de kinderboerderij in de Merenwijk, beide met een aantal bijenvolken in kasten.
 • Ten slotte staat er een bijenstal in het Polderpark Cronesteijn.

 

Het Nut van Bijenhouden

Bijenhouden als hobby
De tijd van de romantische bijenteelt in strokorven is voorbij. Tegenwoordig worden bijen hoofdzakelijk gehouden in meerdelige houten of kunstof kasten. Het voordeel van kasten is dat de imker zijn volken gemakkelijker kan controleren. De raampjes kunnen er worden uitgehaald om de honing te oogsten, en om ziekten en plagen van de bijen te bestrijden. Het is in Nederland niet mogelijk van de bijenteelt te leven, maar als de imker het goed doet, kan het imkeren een aardige hoeveelheid honing opleveren, en hoeft de hobby weinig geld te kosten.

Het nut van de bijen
Honingbijen leveren o.a. was en honing, maar ook bijengif, propolis en dienen als bestuivers van gewassen. Dat is het directe nut van bijen. Bij het verzamelen van nectar en stuifmeel vliegt de bij van bloem naar bloem. Een deel van het stuifmeel blijft hierbij aan het behaarde lichaam en de pootjes kleven en zorgt voor de bestuiving van een volgende bloem. Doordat bijen bloemvast zijn, (ze vliegen op de bloemen van één plantensoort zolang daar voedsel te halen is) zijn ze uitermate geschikt voor de bestuiving van appel, peer, pruim en kers, maar ook voor bramen, aardbeien en bessen. Weet u wel dat 80% van de gewassen worden bestoven door honingbijen? Vooral in kassen moeten bijen ingezet worden voor de bestuiving van paprika en tomaten en bij de zaadteelt. De economische waarde-­‐ geschat op 730 mln Euro -­‐ van de honingbij ligt in de bestuivingsfunktie. De honing opbrengst bedraagt echter slechts 5% van de Nederlandse consumptie. Bijenwas werd in het verleden gebruikt voor verlichting als kaarsen, heden wordt was gebruikt in de cosmetica-­‐industrie en als glansmiddel bij veel soorten snoep en drop.

Natuur en milieu
Bijenhouden is een echte natuurhobby: voor het imkeren bent u afhankelijk van het weer voor een goede honingoogst. Door het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van monocultures in de landbouw, zijn veel andere bestuivende insekten uit ons milieu verdwenen. Hun taak wordt nu overgenomen door de honingbij, zodat bijvoorbeeld heesters in plantsoenen dankzij de bijen ‘s winters bessen dragen, en er op die manier voor zorgen dat veel vogelsoorten in onze steden en dorpen kunnen overwinteren. Op hun manier dragen honingbijen dus bij aan de instandhouding van de flora en fauna.

Tips voor toekomstige bijenhouders
Heeft u het plan opgevat om bijen te gaan houden? Dan is het van belang dat u zich aanmeldt bij een plaatselijke imkersvereniging: deze staat u bij met raad en daad, en helpt u vaak aan uw eerste volkje. Als lid van een plaatselijke afdeling bent u tevens lid van de NVB, en ontvangt u een maandblad. Bovendien is het goed een cursus te volgen voor beginnend of gevorderd imker. Wie een cursus voor beginners heeft gevolgd is in staat zelfstandig en met succes bijen te houden.

Tips voor de niet-­bijenhouders
Ook als u niet van plan bent bijen te gaan houden, kunt u de bijen van dienst zijn, door bijvoorbeeld planten en struiken in uw tuin te zetten die nectar en stuifmeel leveren. Voor u levert dat dan een prachtig schouwspel van nijvere bijen en fleurige vlinders op, en de imkers in de buurt zullen u dankbaar zijn. Ook kunt u ervoor zorgen de bijen gezond te houden, door geen insekten-­‐ of onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin te gebruiken, en wellicht uw buren en uw gemeente vragen hetzelfde te doen. Ook al houdt u geen bijen, u kunt toch genieten van echte Nederlandse honing uit de buurt. Bijna elk dorp of elke stad kent wel een aantal imkers die aan huis hun honing verkopen, die, wie weet, gehaald is in uw eigen tuin.