Imkersvereniging Leiden e.o.

 
 • Bij-Scilla
 • BijopVinger
 • Gesloten-broed
 • Open-Broed
 • bij-paardebloem
 • bijen-papaver
 • bijpollen
 • honing
 • honingraat
 • koningin

De openingstijden van het depot zijn gewijzigd: het depot is van 13h00 tot 15h00 geopend op zaterdag (1 maart tot 1 oktober).

Let op: Per 1 januari 2020 vervalt de toeslag voor transportkosten: er komt een prijsstijging op alle producten van 3%.

Er kan in het depot worden gepind (liefst zelf) – nu met verbeterde pinapparaat.

We verkopen niet meer op rekening nu er gepind kan worden.

Er zijn in ons land een aantal imkersverenigingen, waarvan de Nederlandse Bijenhouders Vereniging met bijna 6000 leden, de grootste is.
Voor de Leidse regio is er de Imkersvereniging Leiden en omstreken.
De volgende activiteiten worden door de vereniging ontplooid:

 • Het regelmatig organiseren van bijeenkomsten met lezingen, films, diavertoningen, praatavonden, en van excursies.
 • Het jaarlijks organiseren van de bijenmarkt aan de terrein van de Museum Volkenkunde te Leiden.
 • Bij voldoende belangstelling worden cursussen korfvlechten, koninginnenteelt  of  drachtplanten georganiseerd.
 • Elk jaar worden cursussen bijenteelt gegeven voor beginners en bij voldoende belangstelling ook voor gevorderden. Voor de praktijklessen bijenteelt wordt gebruik gemaakt van de bijenstal in het polderpark 'Cronesteyn'.  Deze stal is voor het publiek beperkt toegankelijk.
 • Imkers binnen en buiten de Leidse regio kunnen voor de meest voorkomende imkersartikelen terecht bij het depot van de vereniging, gelegen op het terrein van de tuinvereniging 'Cronesteyn'.
 • een eigen bibliotheek, waaruit leden boeken en tijdschriften uit binnen- en buitenland kunnen lenen. Regelmatig worden nieuwe titels aangeschaft.
 • eens per kwartaal verschijnt het tijdschrift 'De Stertselaar', samengesteld door leden en bestemd voor imkers in Leiden en omgeving.
 • aan voorlichting en publiciteit wordt veel tijd en zorg besteed. U kunt de imkers van de vereniging dan ook regelmatig op belangrijke evenementen in de Leidse regio aantreffen, zoals op jaarmarkten, tentoonstellingen, e.d.
 • beginnend imkers worden door ervaren leden met raad en daad terzijde gestaan bij het verzorgen van het eerste bijenvolk.
 • aan leden wordt zoveel mogelijk hulp geboden bij het verkrijgen van een standplaats voor hun bijenvolk(en) en bij de aankoop van imkersartikelen.

De vereniging heeft een aantal bijenstallen:

 • In het Heempark, gelegen aan de Oegstgeesterweg te Leiden, staat een overdekte bijenstal, waar verschillende bijenkorven en kasten staan opgesteld. Daaronder een demonstratiekast van plexiglas. Deze fraaie stal is voor het publiek op afspraak toegankelijk.
 • Aan de Koninginneweg te Noordwijkerhout bevindt zich ook een stal van de vereniging.
 • Sinds 1991 is er een bijenstal nabij de kinderboerderij in de Merenwijk, beide met een aantal bijenvolken in kasten.
 • Ten slotte staat er een bijenstal in het Polderpark Cronesteijn.