Regels voor etikettering van honing

De EU heeft nieuwe regels in het kader van de warenwet opgesteld. De volgende aanduidingen moeten volgens het "Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen" en volgens het "Warenwetbesluit honing" verplicht op het etiket aanwezig zijn.

Honing
Op het etiket moet de aanduiding "honing" vermeld staan. Eventueel met toevoegingen als: bloemen-, lente-, koolzaad- e.d. Wat niet mag zijn teksten als: bijenhoning, echte honing of natuurzuivere honing en medicinale termen als: "rijk aan vitaminen en mineralen" en bv. "uitstekend tegen verkoudheid".

Land van Herkomst
Het land van herkomst moet op het etiket staan. Dus: Nederlandse honing. Bloemenhoning uit Leiden mag, maar dan moet er wel ergens anders op het etiket de aanduiding "Nederlandse honing" staan.

Gewicht
Het gewicht moet worden aangegeven in grammen. Geen "e-teken" gebruiken. Dat mag alleen bij gecontroleerde afvulsystemen van grote bedrijven.  Naam en adres van de imker Spreekt voor zich.

Productiecode 
Op het etiket dient ook de productiecode te staan

Houdbaarheidsaanduiding
"Tenminste houdbaar tot" voluit geschreven.
Volgens de nieuwe Europese richtlijn mag het vochtgehalte van honing niet hoger zijn dan 20 % en heide honing niet meer dan 23%.
Honing met een vochtgehalte van 20 %, is tenminste 3 maanden houdbaar.
·    19% - 12 maanden.
·    18% - 18 maanden
·    17% - 24 maanden
Heidehoning met een vochtgehalte van 23 % is tenminste 6 maanden houdbaar.
Dit zijn richtlijnen en de imker is zelf verantwoordelijk voor de houdbaarheidstermijn die hij op het etiket zet.