Op woensdag 5 februari is de werkgroep bijeengekomen en is begonnen met het project voor de nieuwe bijenstal.

De leden zijn Hans Baaijens, Jan Willem van Rijn, Hans Kuipers, Dirk Jan Binnendijk, Laurens Bijl en Steven Kluft. De groep is divers en brengt in kennis op verschillende gebieden mee. 

De eerste stap is het opstellen van een document om onze plannen en wensen duidelijk te omschrijven. Met dit document zullen we vervolgens met diverse partijen gaan praten, de gemeente, fondsen, etc.

De gemeente gaat Park Cronesteyn herinrichten en een uitgebreid beheerplan is door de gemeenteraad in april 2019 goedgekeurd.

Onderdeel van het plan is het reigersbos weer mens-luw maken, met als gevolg dat het pad dat toegang geeft tot de bijenstal en de achteringang van de Tuin van de Smid afgesloten wordt en omgeleid. In de tekening is te zien hoe de nieuwe situatie is.

Als vereniging staan wij positief tegenover dit plan. De consequentie is dat de huidige bijenstal moet verdwijnen. De huidige ligging van de bijenstal laat weinig zon toe en is daardoor donker en vochtig.

In het beheerplan is deze wijziging opgenomen. Het plan behelst het hele Park Cronesteyn en raakt dus aan veel weer zaken dan alleen de bijenstal. Zo zal er een hoogstam fruitbomen perceel aangelegd worden zoals aangegeven in de tekening.

Concreet betekent dit dat wij als vereniging een plan gaan uitwerken voor een nieuwe bijenstal. Een aantal mensen hebben zich spontaan aangemeld gaat hier aan te werken.

Doel is om zowel de imker cursussen te kunnen geven al ook demonstraties en uitleg aan scholen en andere organisaties die graag meer over bijen en hun omgeving willen weten.

Al met al betekent dit een behoorlijke investering voor de nieuwe locatie.

De gemeente wil de aanbesteding in 2020 doen zodat de gekozen aannemer in 2021 kan beginnen. Het grondwerk voor de nieuwe plek zal meegenomen worden in het bestek. Wij verwachten in het najaar van 2021 aan de stal te kunnen beginnen.