Leer de wondere wereld van

De kunst van de bijenteelt

Basiscursus bijenteelt 2022

Begin maart 2022 zal in Leiden opnieuw een cursus bijenteelt voor beginners van start gaan, onder het voorbehoud dat de Corona situatie dit toelaat.

De cursus zal bestaan uit een aantal theorielessen en 15 praktijklessen. De praktijk van het imkeren wordt beoefend in de bijenstal in het polderpark Cronesteyn te Leiden. De praktijk lessen zullen vooraf gegaan worden door een korte on-line theorie les. 

Cursisten ontvangen cursusmateriaal over de grondbeginselen van de bijenteelt. Tegelijk met het volgen van de cursus kunnen ze profiteren van de faciliteiten van de Imkersvereniging, zoals het bijwonen van bijeenkomsten met interessante lezingen.

Verder ontvangen cursisten tijdens de cursus het tijdschrift ‘Bijen houden’ van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

Rooster Basiscursus Bijenteelt – Leiden

 

T1 Kennismaking, introductie, lesmateriaal (Handboek theorie en praktijk) en imker materialen
T2 De biologie van de bij blz 7 e.v.
T3 Werken in de bijen blz 38 e.v.
T4 Zwermen en afleggers blz 52 e.v.
T5 Bijengezondheid blz 93 e.v.
P1 Timmerles
P2 Voorbereiding bijenseizoen, schoonmaken materiaal
P3 Voorjaarscontrole
P4 Ruimte geven, kunstraat, Varroa bouwraam, kijken in het volk (afh van het weer)
P5 Zwermplannen, honingkamer plaatsen, kijken in het volk (afh van het weer)
P6 Zwermverhindering, volken splitsen, moer zoeken
P7 Doppen breken, jonge moeren in laten lopen
P7b Reserve les v.h.g.d. moeren nog niet rijp zijn: doppen breken, jonge moeren in laten lopen
P8 Varroa bestrijding oxaalzuur druppelen
P9 Bijenmarkt (2 shifts, 2de zaterdag in juni)
P10 controle jonge moeren
P11 Honing oogsten (uitlaat plaatsen)
P12 Honing slingeren
P13 Najaarsverzorging, suiker voeren en varroa bestrijding
P14 Najaarsverzorging, controle voedselvoorraad en volkssterkte
T6 Evaluatie, vragen, volgende stappen
Diploma uitreiking
P15 Oxaalzuur behandeling

De theorie (T)-lessen worden gegeven op woensdagen van 19.30 uur tot 22.00 uur in de kantine tegenover het “depot” van de imkervereniging Leiden e.o. op de volkstuinvereniging Cronensteyn te Leiden. De korte lessen ter voorbereiding van de praktijk les zullen on-line gegeven worden, ook op woensdag om 19.30.

De praktijk (P)-lessen worden gegeven op zaterdagen van 15.00 uur tot 17.00 uur op de bijenstand van de vereniging in Park Cronensteyn met uitzondering van P9 (Bijenmarkt) en P12 (andere locatie, 10h00 uur / 11h30).

Kosten van de Basiscursus Bijenteelt zijn € 237,50.

Cursisten moeten om deze cursus te kunnen volgen in het bezit zijn van:
  • beschermende kleding
  • beitel
  • veger
  • beroker (optioneel, voor degene die daadwerkelijk gaan imkeren)
  • Theorie en Praktijk Lesboeken “Basis Cursus Compleet” van de NBV

De daaraan verbonden, additionele kosten bedragen circa € 120. Deze zaken zullen worden besproken op de eerste bijeenkomst en kunnen via de vereniging gekocht worden.

Wil je ook de wereld van de bijenteelt leren kennen?

Meld u aan door te mailen naar leidsebijen@live.nl  tav Nathalie van Hees

Begin december zult u dan een e-mail ontvangen met details over het aanmeldingsproces.

administratie

Nathalie van Hees
leidsebijen@live.nl 

bijenteelt leraar

Steven Kluft
0637090821  

Ben jij ook een echte bij-liefhebber?

Ontvang het bijenblad, doe mee aan leuke activiteiten en leer ontzettend veel!