Bijengezondheid

Met bijen wereldwijd gaat het niet goed. Honingbijen hebben te leiden onder een aantal specifieke factoren. De Imkersvereniging Leiden en omstreken informeert haar leden over hoe en wat voor maatregelen getroffen kunnen worden om bedreigingen te minimaliseren en hoe sommige factoren bij externen moet worden gemeld.

Varoa

De Varoamijt is de belangrijkste bedreiging voor de Europese honingbij. Deze mijt richt veel schade aan tijdens het larve en pop ontwikkeling stadium van de honingbij. Bovendien draagt deze mijt allerlei virussen over, waaronder het |”deformed wing” virus, dat een enorme impact kan hebben op de bijen kolonie. In 2010 heeft Wageningen University & Reserach (WUR) een drie stappen plan opgesteld om effectief de vaoamijt te bestrijden. Deze brochure is te downloaden via de volgende link: https://edepot.wur.nl/292797

Bijengezondheid Algemeen

In het land zijn enkele tientallen Bijenzondheidscoördinatoren. Zij beschikken over gedegen kennis van bijenziekten, kunnen deze herkennen en weten hoe ernaar te handelen. Met name als gaat om ernstige epidemische ziekten, zoals het Amerikaans Vuilbroed is snel ingrijpen van belang om verdere verspreiding te voorkomen. De Bijengezondheidscoördinatoren staan ten dienste van de imkers en de bijenhouderij. Jaarlijkse ‘bijscholingsdagen’ dragen bij aan het op peil houden van de kennis van de coördinateroren en zorgen ervoor dat men op de hoogte is van lopende onderzoeken en van actualiteiten. De onderzoekers van Bijen@wur vertolken een belangrijke rol daarin. Een aantal Bijengezondheidcoördinatoren sturen Diagnosewerkgroepen aan. Er is overlap in de rol/doelstelling tussen het BGC netwerk en de werkgroepen Diagnose. De coördinatoren weten waar ze met welke vragen terecht kunnen. Voor Amerikaans Vuilbroed geldt een streng protocol. Ook hierin hebben de BGC-ers een coördinerende rol. De Commissie Bijengezondheid stuurt aan en ziet toe op het instandhouden van de omvang van de groep. Bijengezondheidscoördinatoren voor Zuid-Holland: M. Kant, VLAARDINGEN, 06-29542643, mkant@telfort.nl A. Kunneke, WADDINXVEEN, 0182634542, 0624262181, annetkunneke@gmail.com Henk Mezger, Gorinchem, assistent, 0183-624336, h.mezger@hccnet.nl

Aziatische Hoornaar

De Aziatische hoornaar, Vespa Velutina, is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor de Europese honingbij. Bij waarneming geldt voor deze soort een meldplicht. Nesten zullen daarna worden opgespoord en worden vernietigd. De determinatie van de Aziatische hoornaar is goed te doen op het blote oog. Informatie m.b.t. de Aziatische Hoornaar is te vinden op: http://www.eis-nederland.nl/aziatischehoornaar. Een handig vergelijking sheet is te downloaden via de volgende link: https://www.bijenhouders.nl/files/downloads-algemeen/identificatieblad_vespa_velutina_mnhn.pdf

Heeft u vragen of wilt u een waarneming melden dat kunt u terecht bij EIS Kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. Meldingen worden bij voorkeur ingevoerd op waarneming.nl of gestuurd naar eis@naturalis.nl, voorzien van foto, datum en locatie

Ben jij ook een echte bij-liefhebber?

Ontvang ons blad De Stertselaar, doe mee aan leuke activiteiten en leer ontzettend veel!